Good Blekinge
Ett näringslivsinitiativ för att göra Blekinge till en ännu bättre region

Om projektet

Vi tror att Blekinge är fullt av talanger som inte får blomma ut. Vi tror att vi själva som företagare kan vara en del av problemet. När vi rekryterar är det lätt att leta bland folk som vi redan känner, eller folk som är precis som vi. Då missar vi möjligheten att bredda våra perspektiv, både mänskligt och rent affärsmässigt. Tillväxt skapas inte genom att fortsätta leta på samma ställe, tillväxt skapas genom att bryta ny mark.

Good Blekinge är näringslivets initiativ för att göra Blekinge till en ännu bättre region. Vi vill öppna dörrar för de som idag står utanför arbetsmarknaden. Det gör vi genom att varje medverkande företag erbjuden en person anställning i ett år. Good Blekinge handlar om att bryta mönstret. Att göra en insats för samhället genom att sätta en ung människa i arbete. Det ger dig som företagare konkret affärsnytta, och gör Blekinge till en ännu bättre region.

Vill du veta mer om Good Blekinge? 

Kontakta projektledare Trasama