Bli ett Good Blekingeföretag

Bli ett av Good Blekinges företag

Vi inom Blekinges näringsliv vill göra vår region ännu bättre. Vårt mål är att unga som idag står utanför arbetsmarknaden ska få ett jobb att gå till. Grundtanken är enkel; en person får ett jobb i ett år. De medverkande företagen förbinder sig att stå för kostnaden.

Varför ska ditt företag vara med? 

Good Blekinge är ett sätt för dig som arbetsgivare att bidra till minskade klyftor i samhället, samtidigt som det utvidgar ditt eget perspektiv. Vi tror att den här regionen är full av talanger som inte fått chansen och Good Blekinge är ett sätt att ändra detta på. Ditt företag hjälper till att ge en person hens livs chans att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som det ger energi och nytt perspektiv till ditt företag.

I rekryteringsgruppen ingår Arbetsförmedlingen, Netport Science park, idéburen sektor som har avdelat resurser som arbetar direkt med rekrytering av kandidater till projektet. Fokus är unga som idag står utanför arbetsmarknaden.

En anställning av en ung via Good Blekinge gäller för ett år. Under året kommer Good Blekinge att arrangera en rad aktiviteter för deltagande företag och deras nya medarbetare. Syftet är att bygga kraftfulla nätverk som gynnar regionen, dess invånare och företagen.